Inzercia zdarma
topovanie inzerátov zdarma

Pridať inzerát   Registrácia   Text To Speech ako dlho budem žiť HRY RSS návod-ako používať RSS kanál


Podmienky inzercie


Inzertný portál www.ONLINEINZERCIA.com poskytuje bezplatné pridávanie inzerátov.
 
Zakázané je podávať inzeráty,ktoré:
         - sú v inom ako Slovenskom alebo Českom jazyku
            - sú napísané skolomenou slovenčtinou alebo češtinou
         - nesúvisia s danou kategóriou
         - akýmkoľvek spôsobom porušujú zákony SR
         - sú typu MLM, pyramídové schémy a iné rýchle zárobky
         - ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD a iných médií
         - ponúkajú nelegálny software
         - ponúkajú erotický tovar alebo služby
         - ponúkajú prácu a jej podmienkou je poplatok dopredu
         - je zakazané opakovane pridávať ten istý inzerát-nato slúži tlačidlo obnoviť alebo topovanie-potom budete vždy prví na úvodnej strane
            - je zakázané pridávať inzeráty na finačné úvery,pôžičky,hypotéky,refinancovania a nebankové ponuky.....
Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo bez upozornenia a odôvodnenia zmeniť kategóriu zaradenia inzerátu, upraviť obsah inzerátu ako aj zmazať akýkoľvek inzerát ktorý považuje za sporný.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posielať informačné e-mailové správy týkajúce sa Vašich inzerátov ako aj informácie partnerských portálov s možnosťou kedykoľvek zrušiť odber daných správ.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať pridávanie inzerátov osobám ktoré porušia podmienky uvedené v tomto dokumente.
Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim a nepreberá žiadne záruky za predávané produkty a služby.
Zadávateľ môže vlastný inzerát kedykoľvek upraviť alebo zmazať po prihlásení.
Zmazaný inzerát sa už v databáze v žiadnom prípade nenachádza, ani nijakým spôsobom nie je archivovaný.

Všetky poskytnuté údaje sú uchované v súlade s platným zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

Nenesieme však zodpovednosť za obsah inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu ....

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli vyzvať k zvýšenej pozornosti pri uzatváraní obchodov.

  Ochrana osobných údajov a súkromia

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných
údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva
osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Používateľ
súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust.
Zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa
udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu
inzerciatopsk@gmal.com, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje
môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám –
iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu alebo partnerským subjektom
Prevádzkovateľa. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou
starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté
i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov
v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Partnerské subjekty - sprostredkovatelia sú
Prevádzkovateľom vyberaní v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a s náležitou
starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení.

Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje
Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci
súdnych sporov.


Údaje o Používateľoch Portálu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane
osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno, e-mailovú adresu
a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO, adresu a IP adresu, ktoré si Používateľ
zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto
informácií.

Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na
kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov a SMS
správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný
charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ kedykoľvek oznámiť
elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu inzerciatopsk@gmail.com

V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od
návštevníkov niektoré informácie ako sú napr. skrátené formy IP adries.

 

  Ako sa chrániť pred podvodníkmi?

Neposkytujte nikomu svoje osobné (alebo iné) údaje, ktoré nesúvisia s uzatváraným obchodom.
     Pozor na predajcov, ktorí požadujú akýkoľvek poplatok pred dodaním tovaru a/alebo služby.

     Pozor na podozrivo výhodné ponuky.
     Pozor na prácu na doma alebo cez internet a rôzne bezprácne zárobky – často sa jedná o pyramídové systémy.
     Tovar, ktorý je potrebné odskúšať a rôzny citlivý tovar (zvieratá, potraviny...) nakupujte len osobne.
     Podvodníci často komunikujú len e-mailom, preto pozor na nefunkčné telefónne čísla alebo čísla patriace inej osobe.
     Pozor si dajte na registráciu na rôznych stránkach a portáloch – môže byť spoplatnená alebo môžu byť zneužité Vaše osobné      údaje.
     Pozor na ponuky (alebo reakcie na Váš inzerát) v inom ako slovenskom jazyku alebo v nesprávnej slovenčine – môže ísť    o podvodníkov zo zahraničia, ktorých cieľom je získať od Vás úhradu vopred, zaslanie predávaného tovaru bez zaplatenia, alebo zneužitie Vašich osobných a bankových údajov. 

Čo robiť v prípade, že ste sa stali obeťou podvodu?

Bezodkladne ohláste podvod najbližšiemu policajnému zboru.
Oslovte Vašu banku – pokiaľ ide o prevod na základe neplatnej zmluvy, banka Vám v niektorých prípadoch môže vrátiť peniaze naspäť. Nemusí to byť však vždy, preto odporúčame radšej peniaze dopredu neposielať.