inzerciatop.sk

Doučovanie

Služby - Ostatné služby
Lektorka douci naučí znevýhodnených žiakov ZŠ všetky predmety dysgrafia dyslexia dyskalkulia aj Nemecky pre opatrovateľky aj cudzincov Slovenský jazyk
Cena: 6
Ĺľiadna fotka